اخبار نوآوری
29 مهر 1399 امیرمحمد سعیدی
وبینار مدل های توسعه اکوسیستم نوآوری در جهان
با توجه به اهمیت آگاهی بخشی به فعالان صنعت گاز کشور و معرفی مدل های توسعه نوآوری در صنعت گاز، 29 مهر ماه سال 99 وبیناری با موضوع «مدل های توسعه اکوسیستم نوآوری در جهان» برگزار گردید.
هنوز پذیرش نشدی؟