اگر قبلا درخواست پذیرش خود را ارسال کرده‌اید، می‌توانید آن را پیگیری کنید. (صفحه پیگیری)
استارتاپ
اگر در مرحله ایده‌پروری، تست محصول و راه اندازی کسب و کار خود هستید.
شرکت
اگر به دنبال رشد و توسعه کسب و کار خود هستید.
سرویس‌دهنده
اگر می توانید به کسب و کارهای فعال در صنعت گاز خدمات ارائه دهید.
پژوهش‌گر
اگر مایل به مشارکت در پروژه‌های پژوهشی هستید.
معیارهای انتخاب ما
  • میزان نوآوری ایده، محصول یا خدمت
  • نوظهور بودن تکنولوژی
  • مرتبط بودن با نیازهای صنعت گاز
  • تیم قدرتمندی که شناخت خوبی از بازار، محصول و نقاط قوت و ضعف خود دارد
  • دارای طراحی نهایی و ویژگی‌های اعتبار سنجی شده
  • حداقل 2 هم‌بنیان‌گذار تمام وقت با تجربه مرتبط در صنعت
  • بیزینس مدل با پتانسیل رشد بالا و مقیاس‌پذیر
  • پتانسیل رشد کسب و کار