وبینار پیش رویداد عرضه و تقاضای فناوری‌های صنعت گاز

رویداد عرضه و تقاضای فناوری‌های صنعت گاز را با همراهی و با محوریت همرسانی حوزه‌های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و هم‌آفرینی ارزش ویژه نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، با اهدافی مشتمل بر توسعه، یادگیری، کارآمدسازی، انتخاب و فرصت

مخاطبین
شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
سخنرانان
پنج‌شنبه 11 آذر ساعت 12
ثبت‌نام در رویداد
ثبت‌نام
شرکت در بخش