وبینار پیش رویداد عرضه و تقاضای فناوری‌های صنعت گاز

رویداد عرضه و تقاضای فناوری‌های صنعت گاز را با همراهی و با محوریت همرسانی حوزه‌های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و هم‌آفرینی ارزش ویژه نمایندگان شرکتهای تابعه معرفی شده به رویداد و با اهدافی مشتمل بر توسعه، یادگیری، کارآمدسازی، انتخاب و فرصت

مخاطبین
شرکت‌های تابعه معرفی شده به رویداد
سخنرانان
چهارشنبه 10 آذر ساعت 13