رویداد توسعه زیست‌بوم نوآوری صنعت گاز متان
  • مروری بر مفاهیم زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی
  • مطالعه موردی برترین زیست‌بوم‌های کارآفرینی دنیا در حوزه صنعت نفت و گاز
  • معرفی پروژه متان و اجزا زیست‌بوم متان و نقش دفاتر منطقه‌ای در زیست‌بوم متان
  • بررسی نیازها، چالش‌ها، فرصت‌ها و پتانسیل‌های صنعت گاز

 

ویژه شرکت‌های گاز استانی عضو قطب پژوهشی کاهش هدر رفت گاز طبیعی

ثبت‌نام در رویداد
ثبت‌نام