پروژه‌های هدر رفت
نبود رویه‌های تشویقی تغییر ظرفیت ایستگاه‌های مشتركین عمده به منظور حذف یا كاهش تاثیر Qmin و كنتورها
-
توضیحات پروژه
نبود روش‌های كاهش هدر رفت گازهای عملیاتی شركت‌های گاز استانی با استفاده از تكنولوژی‌های روز صنعت و مستند سازی داده‌ها در این بخش
-
توضیحات پروژه
وجود خطای اندازه‌گیری گاز مصرفی در ایستگاه‌های تقلیل فشار (گاز مصرفی هیترها)
"راه اندازی سیستم بهینه‌سازی مصرف سوخت هیترها" و "استفاده از تجهیز vertex tube در پایلوت رگلاتورها به منظور گرم كردن سیال با استفاده از جریان گردابی مورد استفاده قرار میگیرد و منجر به حذف هیتر و گازهای مصرفی می‌گردد"
توضیحات پروژه
بررسی راه‌های كاهش نشت گاز در انشعابات مانند روش‌های كمتر كردن اتصالات در نصب انشعابات
(استفاده از اتصال مفصلی - اوریفیس و مانومترو اتصال زینی بجای سه راهی) و (تحقیق بر روی میزان نشتی اتصالات در یك جامعه آماری با تعداد 1000 علمك بیانگر این است كه كاهش اتصالات به عنوان یك عامل بسیار موثر در كاهش هدر رفت گاز می‌باشد)
توضیحات پروژه
بررسی امكان استفاده از گازهای خنثی و جاروبك‌ها در هنگام عملیات تخلیه هوا و تزریق گاز و تهویه بیش از حد گاز طبیعی در هنگام عملیات تاین (بررسی راه حلهای جهانی)
-
توضیحات پروژه
مشكلات باز و بست محفظه فیلترها به دلیل وجود دوده علی الخصوص در فصل سرما و نبود روش‌های جلوگیری از آن
-
توضیحات پروژه
نبود روش‌های مقاوم‌سازی و بازطراحی خطوط با توجه به عمر بالای خطوط فلزی
در زمینه‌های : 1- خوردگی خارجی، 2- خوردگی داخلی، 3- فرونشست زمین
توضیحات پروژه
نبود دستورالعمل و راه‌حل‌های تخصصی در خصوص تطابق حجم گاز فروش رفته در واحد مالی و اندازه‌گیری
-
توضیحات پروژه
تفكیك كنتور مصارف با تعرفه‌های متفاوت
-
توضیحات پروژه
به روزرسانی طرح تعویض كنتورهای دیافراگمی خانگی و صنایع با عمر متوسط 7 سال و بالاتر
استفاده كنتورهای ارتقا یافته با كیفیت و دقت بالا، افقی كردن كنتورها در ایستگاه‌های صنایع، جمع آوری كنتور و تصحیح‌كننده ران دوم ایستگاه‌های صنایع عمده
توضیحات پروژه
محاسبه دقیق گاز رها شده در حوادث
-
توضیحات پروژه
اصلاح شماره‌انداز كنتورهای دیافراگمی ارتقا یافته جهت كاهش امكان دستكاری
-
توضیحات پروژه
هنوز پذیرش نشدی؟